Private Label – Privátní značky, OEM

PrivateLabel (stávající produkty)

  • výrobu našich produktů pod vaší soukromou značkou
  • zajištění grafických návrhů (ve spolupráci s vámi)
  • zajištění výroby krabiček
  • dodání potřebných obalových materiálů (lahvičky, kapátka apod.)

PrivateLabel (nové produkty na bázi GSE)

  • zhotovení receptury pro vás včetně kalkulace (recepturu zpracujeme s vaší součinností)
  • zajištění potřebné legislativy pro prodej nového produktu
  • zajištění grafických návrhů (ve spolupráci s vámi)
  • zajištění výroby krabiček
  • dodání potřebných obalových materiálů (lahvičky, kapátka apod.)

Můžeme pro vás vyrobit i jiné tekuté potravinové doplňky a to již od malého množství. Minimální celková dávka produktu je 30 litrů od jednoho druhu.